AMPROBE taguri pe articole

Multimetru digital portabil AMPROBE AM-220

multimetru digital

Model multimetru: AM-220

Măsurători:

Tensiuni c.c. / c.a. (domenii): 0 … 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V

– rezoluţie min. / precizie: 0.1mV / 0.5% (c.c.), respectiv 1% (c.a.)

Curenţi c.c. / c.a. (domenii): 0 … 400μA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A / 10A

– rezoluţie min. / precizie: 0.1μA / 1.2% (c.c.), respectiv 1.5% (c.a.)

Rezistenţe (domenii): 0 … 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ

– rezoluţie min. / precizie: 0.1Ω / 1%

Capacitãţi (domenii): 0 … 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF

– rezoluţie min. / precizie: 10pF / 2.5%

Frecvenţe (domenii): 0 … 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz

– rezoluţie min. / precizie: 10mHz / 0.1%

Factor de umplere impulsuri: 0.1% … 99.9%

Funcţii:

Test continuitate (buzzer): DA

Test diode: DA

Data Hold (reţinere valoa...

Afla mai multe

Multimetru digital portabil AMPROBE AM-240

 Model multimetru: AMPROBE AM-240

Măsurători:

Tensiuni c.c. / c.a. (domenii): 0 … 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V

  • rezoluţie min. / precizie: 0.1mV / 0.5% (c.c.), respectiv 1% (c.a.)

Curenţi c.c. / c.a. (domenii): 0 … 400μA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A / 10A

  • rezoluţie min. / precizie: 0.1μA / 1.2% (c.c.), respectiv 1.5% (c.a.)

Rezistenţe (domenii): 0 … 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ

  • rezoluţie min. / precizie: 0.1Ω / 1%

Capacitãţi (domenii): 0 … 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF

  • rezoluţie min. / precizie: 10pF / 2.5%

Frecvenţe (domenii): 0 … 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz

  • rezoluţie min. / precizie: 10mHz / 0.1%

Factor de umplere impulsuri: 0.1% … 99.9%

Temperaturi (sondă opţională): -50°C…+750°C

Funcţii:

Test contin...

Afla mai multe